SVOBODA Josef

JOSEF   SVOBODA ( 1901 – ? ) proslul zejména jako autor podmanivých marín a rybářských scén z Bretaně. Ateliér si zřídil v Praze po tříletém studiu u malíře Edvarda Čiháka (1863 – 1935), jehož exotické motivy předurčily ráz Svobodových děl. Absolvoval ještě grafický kurs u Alexandra de Piana a hojně cestoval po celé Evropě i vzdálenějším Středomoří. Jeho výrazně zabarvená paleta často s prudkými kontrasty evokovala ještě doznívající krajinářství divadelního typu (Fritz Chwala), v náladových bretaňských krajinách oživených někdy stafáží rybářů dosáhl pomyslného vrcholu tvorby. Vjemy z cest po Francii, ale i Turecku, severní Africe, Jugoslávii či Itálii převáděl v ateliéru do oblíbených čtvercových formátů, jež adjustoval do těžkých dekorativních rámů. Ze slavných obrazů lze uvést například tituly Bretoňští rybáři, Bretaňské pobřeží nebo Moře za soumraku.

Obrázek nenastaven